คุณภาพมาตรฐาน อบอุ่นบริการ เหมือนบ้าน เหมือนญาติ

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์


เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาด 50 เตียง ตั้งอยู่ที่ 12 ถนนวิจารณ์รังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ทั้งหมด 200 ตารางวา เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 โดย นายแพทย์ วีระพล และคุณ ณัฎธิกา พจน์จลองศิลป์ ในชื่อการค้า บริษัท หนองบัวเวชการจำกัด โดยเรื่มต้น ขออนุญาตดำเนินการเป็นสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง และขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และรองรับนโยบายของรัฐบาลในการประกันคุณภาพ เป็น 30 เตียง และ 50 เตียง ตามลำดับ

ติดต่อเรา


โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
12 หมู่ 15 วิจารณ์รังสรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 39000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4231-2344-6, 0-4231-2342-3, 0-4231-2347
เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์