การอบรมเเละฝึกทักษะบุคลากร รพ. วีระพลการเเพทย์
เรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)" ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2558