พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวการเเละทีมเเพทย์
รพ. วีระพลการเเพทย์ จ. หนองบัวลำภู 2558