1. ตรวจ, วินิจฉัย, รักษา ผู้ป่วยทั่วไป ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
  2. บริการการตรวจรักษาที่รวดเร็วภายใต้คุณภาพบริการที่ดีเยี่ยม
  3. บริการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยเฉพาะการตรวจเช็คด้านหัวใจ (มีแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจปฏิบัติงานประจำ)
  4. บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยในที่สะดวกสบาย
  5. บริการรถพยาบาลมาตราฐานตลอด 24 ชั่วโมง
  6. สำหรับผู้รับบริการที่มีประกันชีวิตและมีสัญญาการรักษากับโรงพยาบาล สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องชำระค่าบริการตามสิทธิกรมธรรม์ของท่าน
  7. สำหรับผู้ประสบภัยจากรถ สามารถรับบริการการรักษาฟรี (ภายใต้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท)
  8. บริการออกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ตามความเป็นจริง สำหรับการเบิกค่ารักษาของสิทธิประกันสังคมและข้าราชการ
  9. บริการผ่อนชำระ 0 % สุงสุดถึง 4 เดือน ค่ารักษาพยาบาล สำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตรที่มีข้อตกลงกับทางโรงพยาบาล (เพื่อช่วยท่านลดภาระค่ารักษาพยาบาล)
  10. บริการตรวจรักษา, ส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการในโครงการประกันสุขภาพ (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ตามเงื่อนไขของชุดสิทธิประโยชน์หลัก