โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตามช่วงอายุ 20 - 35 ปี : รวมเหมาจ่าย 2,200 บาท

 1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, คำนวณดัชนีมวลกาย
 2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 3. เอกซเรย์ปอด และหัวใจ (CXR)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 5. ตรวจความเข้มข้นของเลือด และลักษณะเม็ดเลือด (CBC), กรุ๊ปเลือด (ABO Blood group)
 6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด ครบชุด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 8. ตรวจหาระดับ กรดยูริกในเลือด (Uric acid)
 9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT / SGPT)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Cr)
 11. ตรวจหาเชื้อ และภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ B (HBsAg, HBsAb)
 12. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (UA)
 13. ตรวจวัดสายตาพื้นฐาน (Visual Acuity)
 14. ตรวจตาบอดสี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตามช่วงอายุ 35 - 50 ปี : รวมเหมาจ่าย 4,200 บาท

** ในเพศหญิงเพิ่มการตรวจมะเร็งปากมดลูก : รวมเหมาจ่าย 4,500 บาท

 1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, คำนวณดัชนีมวลกาย
 2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 3. เอกซเรย์ปอด และหัวใจ (CXR)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 5. ตรวจความเข้มข้นของเลือด และลักษณะเม็ดเลือด (CBC), กรุ๊ปเลือด (ABO Blood group)
 6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด ครบชุด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 8. ตรวจหาระดับ กรดยูริกในเลือด (Uric acid)
 9. ตรวจการทำงานของตับ ครบชุด (LFT)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Cr)
 11. ตรวจหาเชื้อ และภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ B (HBsAg, HBsAb)
 12. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (UA)
 13. ตรวจวัดสายตาพื้นฐาน (Visual Acuity)
 14. ตรวจตาบอดสี
 15. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง (US)
 16. ตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ภาพสี (ECHO)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตามช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป : รวมเหมาจ่าย 5,000 บาท

 1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, คำนวณดัชนีมวลกาย
 2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 3. เอกซเรย์ปอด และหัวใจ (CXR)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 5. ตรวจความเข้มข้นของเลือด และลักษณะเม็ดเลือด (CBC), กรุ๊ปเลือด (ABO Blood group)
 6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด ครบชุด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 8. ตรวจหาระดับ กรดยูริกในเลือด (Uric acid)
 9. ตรวจการทำงานของตับ ครบชุด (LFT)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Cr)
 11. ตรวจหาเชื้อ และภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ B (HBsAg, HBsAb)
 12. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (UA)
 13. ตรวจวัดสายตาพื้นฐาน (Visual Acuity)
 14. ตรวจตาบอดสี
 15. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง (US)
 16. ตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ภาพสี (ECHO)
 17. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (เฉพาะเพศหญิง)
 18. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (เฉพาะเพศชาย)
 19. ตรวจคัดกรอง มะเร็งตับ (AFP)
 20. ตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ (CEA)
 21. ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ และภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (Stool Exam, Stool Occult Bld)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ช่องท้อง : รวมเหมาจ่าย 2,200 บาท

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง (US)
 3. ตรวจเลือดการทำงานของตับ (LFT)
 4. ตรวจเลือดการทำงานของไต (Cr)
 5. ตรวจเลือดหาเชื้อ แบคทีเรียในกระเพาะ และลำไส้ (H. Pylori)
 6. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (UA)
 7. ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ และภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (Stool Exam, Stool Occult Bld)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคตับ : รวมเหมาจ่าย 1,800 บาท

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง (US)
 3. ตรวจเลือดการทำงานของตับ (LFT)
 4. ตรวจคัดกรอง มะเร็งตับ (AFP)
 5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C (HBsAg, HCV)
 6. ตรวจอุจจาระหาพยาธิใบไม้ในตับ (Stool Exam)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน : รวมเหมาจ่าย 2,200 บาท

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจความเข้มข้นของเลือด และลักษณะเม็ดเลือด (CBC), กรุ๊ฟเลือด (ABO Blood group)
 3. ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing)
 4. ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
 5. ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV)
 6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBsAg)