วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อไวรัส Influenza ผ่านทางการหายใจ โดยเชื้อไวรัสจะอยู่ในร่างกาย น้ำลาย น้ำมูกหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย นอกจากนี้อาจติดต่อผ่านสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อน เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหาร ลูกบิดประตูที่ผู้ป่วยสัมผัส เป็นต้น ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการหลังรับเชื้อไวรัส ประมาณ 1-3 วัน (น้อยมากที่ใช้เวลาถึง 7 วัน) โดยมีอาการไข้สูง ปวดหัว อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว ไอ (เจ็บคอ) อาจมีอาการ อาเจียน คลื่นไส้ ท้องเสีย (เบื่ออาหาร) อาการเหล่านี้ จะดีขึ้นภายใน 5-7 วัน ยกเว้นบางรายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งทำให้หายใจลำบาก อาจทำ ให้เสียชีวิตได้

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดในเด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป ต้องฉีดซ้ำทุก 1 ปี (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเชื้อไวรัสที่ระบาดในแต่ละปี แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก) มีคำแนะนำการให้วัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ในปีแรกควรฉีด 2 เข็ม (โดยเข็มที่ 2 ฉีดห่างจากเข็มแรก 1 เดือน) ส่วนผู้ใหญ่ ฉีด 1 เข็ม สามารถป้องกันโรค 1 ปี

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแนะนำให้ฉีดวัคซีน
- เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
- คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ มีปัญหาทางด้าน สุขภาพทางโรคหัวใจ ปอด หืด ไต เบาหวาน

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทาง รพ. วีระพลการเเพทย์ ยินดีให้บริการผู้ที่สนใจครับ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0-4231-2344-6, 0-4231-2342-3, 0-4231-2347