ทีมแพทย์


นายแพทย์วีระพล พจน์จลองศิลป์
ผู้อำนวยการแพทย์ แพทย์ผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ
จันทร์ พุธ อาทิตย์ 08.30-17.00 น.
อังคาร พฤหัสบดี 08.30-13.30 น.
แพทย์หญิงสุมณทิพย์ พจน์จลองศิลป์
รองผู้อำนวยการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม-อายุรกรรมหัวใจ
เวลาออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี 08.30-10.00 น.
แพทย์หญิงบุษบงก์ ดวงมาตย์พล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญี
เวลาออกตรวจ
อังคาร พฤหัสบดี 13.00-17.30 น.
ศุกร์ เสาร์ 09.30-17.30 น.